maanantai 24. toukokuuta 2010

Taiteenkin yksinoikeudet kasvattavat tuloeroja

Hesarin yleisönosastoon

Ei kaikkien vapaan tiedonvälityksen kannattajien motiivina suinkaan ole "kivaa, kun ei tarvitse maksaa" kuten Jaakko Kuusisto (HS 21.5.)
näkemyksenään esitti.

Taustalla on huoli yhteiskunnan eriarvoistumisesta. Kaikki kaupalliset yksinoikeudet, niin patentit kuin taiteen tekijänoikeudet, toimivat käytännössä valtaa ja vaurautta keskittävästi. Kuilu rikkaampien ja köyhempien taiteilijoiden välillä on jo kasvanut tolkuttomaksi ja samoin on käynyt taiteilijoiden oikeuksia omistaville yhtiöille. Osakkeenomistajien edut ovat jo voittaneet taitelijoiden edut.

Toinen huoli koskee näin tuotetun taiteen laatua. On huomattava, etteivät tekijänoikeudet ole mitään luonnollisia oikeuksia vaan yhteiskunnan myöntämiä rajoittavia oikeuksia, joille on siis oltava myös yhteiskunnallinen peruste. Yksinoikeudet ovat oikeutettuja vain, jos niiden kannustamalla tuotannolla on yhteistä hyvää edistävää arvoa. Tästä en ole lainkaan varma. Enkä usko että nykyinen suuntaus eli lisää tätä samaa, seksiä, väkivaltaa, big brothereita, mitenkään parantaa yhteistä hyvinvointiamme.

Virheellinen on myös yleinen väite, että ilman kaupallisia yksinoikeuksia rojalteineen taiteilijat eivät saa teoksistaan mitään tuottoja. Kaikkea informaatiota voidaan myydä myös kertasuorituksena, ilman yksinoikeutta. Jos joku teos on joidenkin mielestä todella hyvä, he ovat valmiit maksamaan siitä tekijälle kertakorvauksen, vaikka muut saisivat teoksen ilmaiseksi. Internet tarjoaa kiintoisan mahdollisuuden tällaiselle kaupankäynnille. Taiteilijat voivat tietysti väittää, ettei näin saatu hinta ole riittävä - toisaalta on paljon muitakin ryhmiä, jotka eivät omasta mielestään tienaa riittävästi.

Vielä on korjattava se Kuusistonkin toistama väärinkäsitys, jonka mukaan informaation vapauttaminen julkiseksi olisi luovan työn sosialisointia. Normaalipuheessa sosialismilla tarkoitetaan valtiojohtoista taloutta, jossa valtiovalta päättää mistä taiteesta maksetaan ja kuinka paljon ja minkä julkaiseminen on kiellettyä. Tieteen ja taiteen rajaton vapauttaminen kaikkien hyödynnettäväksi on täysin vastoin sosialistista aatetta ja käytäntöä.

Biologien henkiinjäämistaistelu

Kemppisen Blogiin

Jokapojan darvinismi on jäänyt uskonnon vangiksi. Sen tehtävä on ollut todistaa, ettei jumalaa ole olemassa. Tästä syystä darvinismin peruslause väittää, ettei kehityksellä ole mitään (jumalan asettamaa) tarkoitusta vaan kaikki on periaatteessa sattuman leikkiä. Koska jumalaa ei ole, vahvimmat tai parhaiten ympäristöönsä soveltuvat johtavat kehitystä, mistä saadaan kulloinkin tarkoitukseen sopivaa poliittista propagandaa.

Se, ettei kehityksellä ole (ulkopuolelta annettua) tarkoitusta, ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö kehityksellä olisi suuntaa, joka voidaan ymmärrettävästi ilmaista. Tämä suunta on (tietysti) ymmärryksen kehittyminen.

Tämä maailmanselitys poikkeaa olennaisesti vahvimman voittamisen tai soveliaimman eloonjäämisen maailmanselityksestä. Vahvimpien menestymiseen uskominen korostaa rajojen asettamista, kilpailuja ja vastakkainasetteluja. Se tähtää hyvän voittoon pahasta, milloin mistäkin, tänään mm. terrorismista ja rosvovaltioista. Soveliaimpien menestymiseen uskominen ei asiaa muuta; kannattaa sopeutua vahvimpien valtaan.

Ymmärryksen kehittymisen maailma on olennaisesti erilainen. Se korostaa tiedon rajattomuutta ja yhtenäisyyttä, ymmärtäminenhän on mm. näennäisesti vastakkaisten ajatusten yhteensovittamista toisella tasolla (esim. fasismi ja kommunismi ovat vastakkaisia omasta mielestään, mutta ne ovat molemmat samalla puolella, kun niitä verrataan demokratiaan).

Näin ajatellen ymmärryksen kehittyminen on maailman ominaisuus, kuten painovoima, jota ei tarvitse sen enempää kannustaa kuin rajoittaakaan. Keinotekoiset rajoitukset, erityisesti tiedon ja samalla ymmärryksen hallinnan yksinoikeudet, vain haittaavat maailmamme kehitystä.