torstai 8. maaliskuuta 2012

Tekijänoikeusrikkomuksista

Olli Immosen US-blogiin

Olen tämän esittänyt aiemminkin, mutta kertaus on opintojen äiti. Musiikkia ym. biteiksi saatettavaa tuotantoa voidaan myydä markkinaehtoisesti seuraavalla tavalla:

Tekijä esittelee teoksensa haluamallaan tavalla, vaikkapa näyttein, tähän tarkoitukseen luodulla sivustolla. Hän laittaa näyttöön sen kokonaishinnan, jonka hän teoksesta vaatii, ja sen aikamäärän, jonka kuluessa hän edellyttää kaupan tapahtuvan. Näihin tietoihin jokainen internetin käyttäjä pääsee käsiksi tarkoitukseen sopivan hakusysteemin kautta. Sitten jokainen, yksilö taikka ryhmä, joka haluaa teoksen omaan ja muiden käyttöön, sitoutuu maksamaan siitä sen summan, jonka arvoisena hän haluaan pitää. Maksu voi olla suuri tai pieni. Maksujen keräytyminen näkyy ruudulla ja kun vaadittu summa täyttyy, maksut siirretään ostajien tileiltä tekijän tilille ja teos avautuu kaikkien käyttöön. Ellei summa täyty määräaikaan mennessä, tekijä voi hyväksyä jo syntyneen summan tai hän voi luopua kaupasta.

Tällä tavalla kukin artisti saa työstään juuri sen hinnan miten arvokkaaksi kuluttajat sen arvioivat, tekijänoikeutta ei tarvita, kukaan ei voi "varastaa" kenenkään työtä ja transaktiokustannukset ovat nolla kuten myös ne kustannukset, jotka nykyisin kuluvat piratismin estämiseen.

Eikö tämä järjestely olisi taloudellisesti ajatellen nykyistä parempi?

Tällaiseen kaupankäyntiin olisi tietysti mahdollisuus jo nyt. On kuitenkin huomattava, että tekijänoikeus on valtiovallan antama monopolioikeus ja monopolin houkuttelevuus saa yksilöt hakeutumaan sen suojaan silloinkin, kun ilmankin olisi mahdollisuus menestyä ja kun se on kokonaisuuden kannalta on haitallista.

Peter Hallberg:
"”Eikö tämä järjestely olisi taloudellisesti ajatellen nykyistä parempi?”

Se riippuu täysin siitä, johtaisiko ehdottamasi myyntitapa kauppojen syntymiseen.

Tavallaan kyseessä olisi paluu menneiden vuosisatojen tilanteeseen: tekijälle maksettaisiin ainoastaan ensimmäisestä luovutuksesta ja tämän jälkeen kuka tahansa voisi kopioda teosta vapaasti. Erona on ainoastaa se, että nykyteknologialla luovutushinta määräytyisi tehokkaammin nettihuutokaupan avulla.

Jos tekijänoikeutta ei ole ja (päin vastoin kuin 1600-luvulla) teknologia mahdollistaa teoksen ilmaisen ja rajattoman kopioinnin, ensimmäisen luovutuksen tapahduttua teos tulisi helposti kaikkien saataville. Tällöin herää kysymys, miksi haluaisin maksaa teoksesta senttiäkään, jos voin saada sen ilmaiseksi muiden maksaessa.
Em. syystä epäilen, että ehdottamasi järjestelmä olisi omiaan vähentämään vaidantaa, ei edistämään sitä."

Peter, eihän kaupantekojen määrä sinänsä ole talouden tarkoitus. Ainakin markkinatalouden tarkoituksena on molemminpuolinen hyöty ilman kolmannen osapuolen sääntelyä, mikä vinouttaa tarjontaa ja mitä tässä selvästi edustaa valtiovallan myöntämä tekijänoikeus yksinoikeuksineen ja sen kaikkine yhteiskunnallisine seuraamuksineen. Niin kuin edellä sanoit, olennaisia ovat transaktiokustannukset. Kun kaupanteko on vapaata ja transaktiokustannukset lähes olemattomat, niin kaikki hyödylliset kaupat tapahtuvat.

Jos myyjä osaa asettaa hinnan juuri sen suuruiseksi kuin teosta haluavat ovat siitä yhdessä valmiit maksamaan, kukaan sellainen, joka olisi siitä valmis maksamaan, ei sitä voi saada ilmaiseksi. Kauppa jäisi hänen maksamatta kokonaan syntymättä. Mutta kun hän on siitä valmis maksamaan, niin hän maksaa ja kaikki saavat, myös ne, jotka eivät olisi siitä mitään maksaneetkaan. Eikö sen näin pitäisi ollakin? Kuka tässä voisi tehdä väärin jotain toista kohtaan? Jos myyjä epäonnistuu hinnoittelussaan, niin eikö riski kohdistu silloin oikein?
"kulttuurilla katsotaan olevan merkittäviä hinnoittelemattomia ulkoisvaikutuksia. Joka tapauksessa oletan, että ehdottamassasi mallissa transaktio tapahtuisi viiveellä ostajien kytätessä toistensa reaktioita. Tämä johtaisi kultuurin vaihdon vähenemiseen."

Olen samaa mieltä ulkoisvaikutuksista. Ja jos myös yhteiskunta on niistä samaa mieltä, niin se voi osallistua omalla panoksellaan vaikka kaikkien teosten ostamiseen. Missä on ongelma?

Mitä tulee viiveeseen, niin mihin nähden? On otettava huomioon, että nykyisin alalle yrittävältä artistilta saattaa kulua varsin pitkä aika ennen kun hän saa ketään tuottajaa kiinnostumaan työstään. Esittämässäni järjestelmässä hän on heti samalla viivalla muiden kanssa. Jo tunnetulla artistilla on silti etulyöntiasema ja varmasti hän voi asettaa maksun määräajan hyvinkin lyhyeksi. Fanithan ostavat mitä vain vaikka etukäteen. Ja mitä haittaa siitä kenellekään on, jos joku saa jotain ilmaiseksi? Kateusko haittaa?
"Toisaalta, en oikein ymmärrä, mikä on se ongelma, jonka ehdottamasi järjestelmä ratkaisisi. Edelleenkin muusikoiden, elokuvantekijöiden ym. kannattaisi ulkoistaa tuotteittensa myynti riittävän suurille ja voimakkaille tuotantoyhtiöille."

Et lukenut kirjoituksiani ajatuksella? Onhan jo piratismi sen kitkemisen vaatimine yhteikunnallisine kustannuksineen nykysysteemin suuri ongelma, jota esittämässäni järjestelmässä ei ole. Jos ei ole tekijänoikeuksia, ei ole niiden rikkomuksiakaan. Eikä piratismi ole ainoa tekijänoikeuksien mukanaan tuoma ongelma, kuten varmaan tiedät.
"Edelleenkin muusikoiden, elokuvantekijöiden ym. kannattaisi ulkoistaa tuotteittensa myynti riittävän suurille ja voimakkaille tuotantoyhtiöille. Asettaisihan julkaisemattoman tuotteen huutokauppa erityisen suuria vaatimuksia ennakkomarkkinoinnille."

Ei välttämättä. Ensinnäkin, koko tekijänoikeusjärjestöporras jäisi pois. Toiseksi, tällainen ulkoistaminen olisi aidommin vapaaehtoista kuin se nykyisin on. Markkinoinnin osuus varmasti vähenisi, sillä se ei olisi niin kannattavaa kuin nykysysteemissä, joka on alttiimpi massakäyttäytymiselle. Sitä pitäisin kuitenkin vain hyvänä asiana, sillä silloin tuotteen laadun osuus ostopäätöksessä korostuisi. Siksi toiseksi, markkinointi on tavallaan transaktiokustannus.

Kirjoitusteni tarkoituksena on ollut osoittaa, että se vastapuolen usein esittämä väite, että ilman tekijänoikeuksia tekijät eivät voisi myydä teoksiaan eivätkä ansaita niillä mitään, on virheellistä tietoa, propagandaa. Kaikkea helposti kopioitavaa eli biteiksi saatettavaa voidaan myydä kätevästi ja markkinaehtoisesti ja ilman tekijänoikeuksia.

Se tarkoittaa myös sitä, että tekijät itse voivat lopettaa piratismin yksinkertaisesti myymällä tuotteitaan esittämälläni tavalla. Ja koska se on mahdollista, osavastuu piratismin poistamisesta lankeaa myös heille. Jos on mahdollista lukita asunnon ovet, tahallinen lukitsematta jättäminen lisää omistajan vastuuta varkauden sattuessa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti