sunnuntai 8. marraskuuta 2009

Korruptiosta

Kirjoitus Tutuhesan listalle

Pasi on oikeassa. Siitä on lähdettävä, että jokainen etsii joka tapauksessa omaa etuaan niin kuin sen itse ymmärtää siinä maailmassa jossa elää. Kuitenkin lähes poikkeuksetta ihmiset kokevat ja ajattelevat asian olevan niin, että jos ympärilläni menee hyvin, niin myös minulla menee hyvin. Ihmiset ovat luonnostaan sekä egoisteja että altruisteja. Kysymys on siitä, kuinka laajaksi kukin ympäristönsä ymmärtää.

Vaikka toimisi kuinka moraalisesti omassa yhteiskunnassaan, se saattaa yleisesti, laajemman yhteisön kannalta olla mitä moitittavinta. Yleistä moraalikoodistoa kun ei ole olemassa tässä monien uskontojen ja ideologioiden maailmassa.

Siitä syystä Pentin ehdottama moraaliin vetoaminen kapitalismin ja markkinatalouden erottelussa on tyhjä siihen asti, kun sille "mikä on oikein ja oikeudenmukaista muita kanssaihmisiä kohtaan" esitetään reaalisia sääntöjä, joilla on kaikille samat yksiselitteiset sisällöt.

Entä mikä sitten on oikeudenmukaista muita kanssaihmisiä kohtaan? Yleissääntönä ei voi olla mikään muu kuin se, että kaikkia on kohdeltava samoin säännöin, yhtä hyvin, ketään syrjimättä, koska kaikki kuuluvat samaan ihmisten yhteisöön. Entä mitä tarkoittaa syrjimätön kohtelu rahataloudessa? Se ei voi tarkoittaa mitään muuta kuin että jokaisen raha on yhtä arvokasta; että jokaisella on sama oikeus ostaa kenen tahansa myymiä tuotteita. Kaupan kohteina ovat siis tuotteet mutta ei oikeuksia tuotteisiin. Se puolestaan edellyttää sitä, että kaikki kaupankäynti on julkista. Ei ole tuotteita, hintoja eikä kauppoja koskevia salaisuuksia, koska jokaisen on voitava tietää, mitä yhteisessä taloudessa tapahtuu; keitä syrjitään ja keiden toimesta.

Edellä kuvattu on markkinatalouden ideaali, joka eroaa selvästi kapitalistisen talouden ideaalista, joka perustuu kaupankäynnin yksityisyyteen. Kapitalistisen ideologian mukaan talous on oikeudenmukaista silloin kun kauppaa voidaan käydä kaikesta yksityisin ja salaisin sopimuksin muiden siihen puuttumatta. Tähän ideologiaan nykytalous pitkälti perustuu johtuen lähinnä siitä, että maailmantaloudessa sääntöjä laativat kansakunnat, jotka ovat tavallaan yksityisiä toimijoita pitäen kiinni, tosin ilmeisen lyhytnäköisesti, omista eduistaan ja oikeuksistaan suosia toisia kansakuntia/toimialoja/yrityksiä ja syrjiä toisia.

Korruptio on nimenomaan erityisten oikeuksien tai erityiskohtelun ostamista olipa myyjänä yhteiskunnan virkamies tai yksityinen toimija. Siinä mielessä se kuuluu kapitalistisen ideologian piiriin ja on nykytaloudesta niin vaikeasti poistettavissa.

---
Silloin tällöin joku muistuttaa, että listallamme asioita pitäisi tarkastella tulevaisuusnäkökulmasta. Asiallinen vaatimus mutta vaatii tarkennusta. On kaksi tapaa ajatella tulevaisuutta. Toinen on kuvitella miten tekniikka, talous ja luonto muuttuu, kun sosiaalisissa järjestelmissä ei tapahdu suuria muutoksia. Toinen tapa on kuvitella tulevaisuuteen jokin suuri sosiaalinen muutos ja päätellä, miten se vaikuttaisi tekniikkaan, talouteen ja luontoon. Itse olen enemmän viehättynyt jälkimmäisestä ja siksi kehoittaisin muitakin "tutkimaan" tulevaisuutta tästä näkökulmasta. Silloin sellainen tulevaisuus näyttää ainakin minusta valoisimmalta, jossa maailmantalous muuttuu vapaasta kapitalismista olennaisesti lähemmäksi ideaalia markkinataloutta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti