keskiviikko 25. tammikuuta 2012

Tekijänoikeuksista ja ihmisoikeuksista

Ville Hautakankaan US-blogiin

Aki Suihkonen: "Ihmisoikeuksien ensimmäinen manifestaatio on omistusoikeus: kyseessä on yksilön omistusoikeus työhönsä. Mutta mitään kuluttajan oikeutta tuohon työn tulokseen ei ole olemassa."

Onpa Akilla erikoinen näkemys ihmisoikeuksista. Ainakin ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa perustavana on toteamus ihmisistä vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan ja heidän oikeudestaan elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Omistamisesta on julistettu seuraavasti:

(1) Jokaisella on oikeus omistaa omaisuutta yksin tai yhdessä toisten kanssa.
(2) Keltään älköön mielivaltaisesti riistettäkö hänen omaisuuttaan.


Jos tätä sovelletaan vaikkapa laulun omistamiseen, se tarkoittaa sitä, että laulun tekijä omistaa laulunsa ja saa laulaa sitä vapaasti kenenkään estämättä ja saa käydä sillä myös kauppaa vaikkapa konsertteja pitämällä. Tämä ei kuitenkaan anna laulun tekijälle oikeutta estää muita laulamasta samaa laulua. Tällaisen oikeuden aikaansaaminen tekijänoikeuslaissa on yhteiskunnallinen säätelytoimi, jonka tarkoituksena on taidetuotannon tukeminen. Se on tavallaan verrannollinen entiseen aateliston oikeuteen olla maksamatta veroja, jonka säätelyn tarkoituksena oli hallitsijan vallan tukeminen.

Tällaiset ylhäältä päin joillekin annetut oikeudet eivät kuitenkaan ole omaisuutta missään ihmisoikeuksien tarkoittamasssa mielessä. Toisin sanoen, ne eivät ole sellaista omaisuutta, joka voitaisiin mielivaltaisesti riistää. Laulaja, joka nauttii tekijänoikeutta lauluunsa, pitää tekijänoikeutensa, vaikka joku hänen lauluaan luvattomasti laulaisikin.

Edellä mainituista syistä tekijänoikeuksiin kuuluvat yksinoikeudet eivät kuulu ihmisoikeuksien piiriin ja jos ja kun ne loukkaavat jotain ihmisoikeutta, ne ovat itse asiassa ihmisoikeuksien vastaisia.

Kuten Pekka edellä totesi, ne loukkaavat ihmisoikeuksien julistuksen 19. artiklaa, jossa todetaan:

Jokaisella on oikeus mielipiteen- ja sananvapauteen; tähän sisältyy oikeus häiritsemättä pitää mielipiteensä sekä oikeus rajoista riippumatta hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja kaikkien tiedotusvälineiden kautta.

Siis sillä, joka on kuullut jonkun laulavan lauluaan, on oikeus häiritsemättä levittää tätäkin laulua kaikkien tiedoitusvälineiden kautta ja yleisöllä on oikeus häiritsemättä vastaanottaa kyseinen informaatio. On huomattava, että tässä ei ole kyse edes ihmisoikeuksien kolliisiosta, jossa jouduttaisiin punnitsemaan toista ihmisoikeutta toista vastaan, vaan tässä on ihmisoikeus vastaan tiettyjen ryhmien taloudelliset edut.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti