maanantai 4. kesäkuuta 2012

Kapitalismin kriisistä II

Jatkoa Heikki Typön blogiin

Ensimmäisistä neljästä kappaleesta olen täysin samaa mieltä. Mutta sitten on tämä yhteisomistuksen jo määritelmällinen ongelmallisuus.

Vaikka sivuutettaisiin omistamisen käsitteen jo sinänsä vaikea määrittely ja ajateltaisiin se vain yksinkertaisena maan, tuotantovälineiden ja tavaroiden omistamisena, niin silti: eikö osakeyhtiökin ole eräs yhteisomistuksen muoto. Suurella yrityksellä voi olla enemmän omistajia kuin pienessä valtiossa asukkaita.

Toiseksi, jos eri yhteiskunnat omistavat kukin maidensa tuotantovälineet, niin kaupankäynnissä, siis markkinoilla, ne olisivat kuitenkin yksityisiä, omaa etuaan - tarvittaessa asevoimin - ajavia toimijoita. Miten tällainen maailma olisi nykyistä parempi? Kyllä internationalistit olivat siinä mielessä oikeassa, että sosialismi on looginen rakenne vain kansainvälisenä. Mutta että kaikki maailman tuotantovälineet olisivat yhden valtakeskuksen omistuksessa, suunnittelussa ja käytössä? Herätys!

Entä miten valta omistetaan yhteisesti? Valtakin on vaikea käsite, mutta selvimmillään yhteiskunnallinen valta on yhteisten sääntöjen tuottamista. Miten niitä tuotetaan yhteisesti ja tasa-arvoisesti? Jonkin tasa-arvoon omasta mielestään pyrkivän eliitin johdolla? Eiköhän tässä parempi tapa ole kuitenkin demokratia, enkä nyt tarkoita meidän enemmistödemokratiaamme vaan kirjassani esittämää aitoa demokratiaa.

Ainoa, joka todella voidaan ja myös tulisi omistaa yhteisesti, on kulttuuriperintö, kaikki tietous eli kaikki biteiksi muutettava. Se olisi aivan luonnollistakin omistaa yhteisesti, sillä sen yksityisomistus vaatii patentteineen ja tekijänoikeuksineen kovin teennäisen ja byrokraattisen koneiston. Mutta mitä tekee vasemmisto, ilmeisesti myös kommunistit? Kannattaa tässä ainoassa yhteisomistukselle mahdollisessa ja yhteiselle hyvinvoinnille erinomaisen tärkeässä kohteessa periaatteessa samanlaista yksityisomistusta kuin muutkin.

----

Selität nyt asioita, jotka ovat joko kaikkien tiedossa, kuten demokratian tarve, tai joille ei ole esitettävissä käytännön sovellusta, kuten kansalaisten valtion kautta omistama talous. Tällaisten asioiden tietäminen ja "tietäminen" ei johda mihinkään muuhun kuin vanhoihin virheisiin.

Lue nyt kirjani. Siinä on uusia asioita, jotka ovat loogisesti perusteltuja ja joille on olemassa reaaliset toimintamallit. Kehitys on uusien tietojen omaksumista, ei vanhojen toistamista.

Eräs pieni epätarkkuus kirjoituksessasi kiinnittää kuitenkin huomion. Piraattipuolue ei suinkaan kannata patenteista ja tekijänoikeuksista luopumista, ainoastaan niiden heikentämistä. Puolueen kannan mukaan tekijänoikeudet ovat periaatteessa oikein, vaikka puolueessa on luultavasti henkilöitä, joiden mielestä ne ovat periaatteessa väärin. Tilanne on hämmentävä. Se on kuin olisi olemassa uskonnon vaikutusta vastustava puolue, jonka virallinen kanta olisi että kirkon jumala on kyllä olemassa, mutta kirkon valtaa tulisi heikentää. Miksi jumala sellaista haluaisi?

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti