sunnuntai 1. huhtikuuta 2012

Vallan ja vaurauden liitto

Olli Makkosen US-blogiin

Ensin asiaa koskeva yleistoteamus, joka selittää olennaisen. Yksityinen omistusoikeus ja valtiovallan ohjaustoimet eivät ole vastakkaisia, toisensa poissulkevia asioita. Päinvastoin. Yhteiset säännöt ja päätökset on aina tehty vahvimpien eli rikkaimpien ehdoilla. Kuninkaat ja aateliset ovat olleet paitsi lakien säätäjiä, myös yksityisomistajia. Lakien säätäjinä he ovat tietysti laatineet sääntöjä, jotka ovat turvanneet heidän omaisuutensa ja vaurastumiskeinonsa.

Tämä lainsäädännän vapaus on demokratisoitumisen myötä heikentynyt, mutta periaate on pysynyt samana. Yhteiskunnallinen lainlaadinta tapahtuu vieläkin pääosin rikkaimpien ehdoilla, heidän rikkauksiaan ja rikastumiskeinojaan varjellen. Siksi meillä on lakisääteisesti osakeyhtiöt ja niiden vastuuvapaudet, tekijänoikeuksien ja patenttien monopolit sekä liikesalaisuussäädäntö väärinkäytösten salaamiseksi.

Yksilönoikeuksien ja markkinatalouden vastapuolena ei suinkaan ole valtiovalta vaan vallan ja vaurauden liitto.

"Ei semmoista järjestelmää olekaan, missä petosta olisi mahdotonta tehdä. Ainoa mitä voimme yrittää, on tehdä järjestelmä, jossa niistä jää kiinni suurella prosentilla"

Näin juuri. Siitä syystä on siirryttävä markkinatalouteen, jossa markkinatiedot ovat periaatteessa julkisia. Madoffia ja vastaavia pankkiireita ei saada kiinni teoistaan ennen kuin on myöhäistä, koska heidän kauppojensa asiallisuutta ei voida tarkistaa, koska ne tapahtuvat liikesalaisuuden suojassa. Eikä voida liiaksi korostaa sitä, että liikesalaisuus on lakisääteinen eli valtiovalta puuttuu yksilön (kenen tahansa mistä tahansa kaupasta tietävän) vapauteen jakaa tietojaan oman harkintansa mukaan.

"Tosiasiallisesti kapitalismi tarkoittaa markkinataloutta, jossa tuotantovälineet ovat yksityisessä omistuksessa"

Kuten jo edellä on todettu, tämä määritelmä on huono. Sitä voidaan kyllä kayttää erottamaan markkinatalous ja kapitalismi toisistaan. Kapitalismissa katsotaan, että paitsi tuotantovälineet niin myös kaikki kaupankäyntiä koskevat tiedot kuuluvat yksityisen omistusoikeuden piiriin. Markkinataloudessa näin ei voi olla, koska markkinat nimenomaan vaativat mahdollisimman avoimen ja oikean tiedon kaikista markkinatapahtumista, kaupan olevista tuotteista, laaduista, hinnoista ja tehdyistä kaupoista. Siksi markkinataloudessa vain fyysiset tuotantovälineet kuuluvat yksityisesti omistettaviksi. Tiedot ovat julkisia.

"Se, missä sinä minusta olet väärässä on se ajatus, että sääntöjä lisäämällä tuo sinun vihaama "kapitalismi" vähenisi. Mitä enemmän on kontrollia, sen helpompi sitä systeemiä on käyttää väärin. Siksi me kapitalismin puolustajat haluamme purkaa säätelyä ja vapauttaa ihmiset tekemään mitä he haluavat."

Tästä näytämme olevan samaa mieltä, mikäli myös sinä haluat, ettei valtiovalta säätelisi markkinoita antamalla säädöksiä osakeyhtiöstä, tekijänoikeuksista, patenteista ja liikesalaisuuksista, jotka säädökset todella mahdollistavat erilaisia väärinkäytöksiä.

Yhdenlaisia markkinoita koskevia säädöksiä tosin tarvitaan (yhteisiä omistuksia koskevien sosiaalisten säädösten lisäksi). Nimittäin sellaisia säädöksiä, jotka vastaavat demokratian säädöksiä yleisestä ja yhtäläisestä äänioikeudesta, toisin sanoen säädöksiä yleisestä ja yhtäläisestä osto-oikeudesta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti